Wanneer u een gebied gaat ontwikkelen, hoe groot of hoe klein ook, dan heeft u te maken met infrastructurele inrichting. Het gaat dan niet alleen om de grijze kant, zoals beton of asfalt, maar ook om het inrichten van groen en water of het slopen en saneren op zo milieuvriendelijk mogelijke wijze.

Plegt-Vos Infra & Milieu is een ontwerp- en uitvoeringsbedrijf met een brede kennis over (her)inrichting van de openbare en private ruimte. We maken grond bouwrijp, saneren bodem- en grondwater, leggen (water)wegen aan, maar geven ook advies over civiel- en milieutechnische projecten. We zijn van begin tot eind betrokken bij het proces, van ontwerp tot uitvoering.

Onderdeel van Plegt-Vos Bouwgroep

Infra & Milieu maakt onderdeel uit van de Plegt-Vos Bouwgroep, een bouwbedrijf met veel kennis en expertise. We werken regelmatig samen met andere vestigingen of afdelingen. Daardoor kunnen we u volledig ontzorgen en hebben we zicht op het totale bouw- en inrichtingsproces. Onze kennis rijkt dus verder dan alleen Infra en Milieu. Daar waar nodig zetten we onze collega’s van bijvoorbeeld wonen of beheer en onderhoud in. Met elkaar geven we vorm aan uw woon- werk- en leefplezier.

Meer weten?
Frank Olde Scholtenhuis
Bedrijfsleider Infra&Milieu
+31651368283